Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Публікування і видання наукових праць на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва розпочалось у 1994 році (випуск 1).

Відповідальним редактором «Збірника наукових праць ВДАУ» був доктор с.-г. наук, професор Польовий Л.В., секретарем – кандидат с.-г. наук, доцент Журенко В.К.

Згідно Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року дане видання набуло статусу фахового, у якому дозволено публікувати основні результати дисертаційних досліджень за напрямками «Агрономія», «Зооінженерія» та «Економічні науки».

У 2001 році було отримано Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації, як періодичне видання «Збірник наукових праць ВНАУ».

З 1998 по 2009 роки головним редактором «Збірника наукових праць ВДАУ» був кандидат технічних наук, професор Середа Л.П., відповідальним секретарем – кандидат с.-г. наук, доцент Бережнюк Н.А.; з 2013 року – кандидат с.-г. наук, доцент Казьмірук Л.В.

З 2010 року по теперішній час головним редактором «Збірника…» є доктор економічних наук, професор Калетнік Г.М. З цього часу «Збірник…» виходить трьома серіями: «Сільськогосподарські науки», «Економічні науки», «Технічні науки».

До складу редакційної колегії «Збірника…», серії «Сільськогосподарські науки» за напрямом «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» входили провідні наукові співробітники нашого університету та інших установ України, а також Росії та Білорусії.

З 2013 року «Збірник…» було включено до науково метричної бази даних РИНЦ.

З 1998 року по 2015 рік було видано 86 випусків «Збірника…», у 60 з яких публікувались матеріали за напрямом «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

До «Збірника…» надсилались та були опубліковані результати наукових досліджень не лише науковців нашого університету, а й з усієї України та ближнього зарубіжжя.

Кожний випуск видавався тиражем не менше 100 примірників.

З 2015 року збірник «Аграрна наука та харчові технології» видається спільно факультетом технології виробництва і переробки продуктів тваринництва та Академією сільськогосподарських наук Грузії (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21523-11423Р від 18.08.2015).

Основними рубриками є:

- «Годівля тварин та технологія кормів»,

- «Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин»,

- «Безпека продуктів харчування та технологія переробки»,

- «Водні біоресурси і аквакультура»

До складу редакційно-видавничої групи ввійшли фахівці наукових установ України, Грузії та Білорусі.

Збірник наукових праць внесено в оновлений перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських наук під назвою «аграрна наука та харчові технології» (підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України 16.05.2016 №515).