logo

Аграрна наука та харчові технології

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1 Current issue

Published: 2019.11.21
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
У випуску цього номера журналу "Аграрна наука та технології", опраропаирапи

Read about journal

About journal

Topics of the journal:

Журнал "Аграрна наука та харчові технології" містить у собі матеріали, які присвячені наступним питанням:

-лоплолопотолрлоррл

-ловтпотаотпопатоапо

-лвполаолоаоплрпрллпр

-кенреноорорлгш

-слололдодол

Key information:
ISSN (print): -
DOI: -------

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації: 

Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет

Головний редактор: Калетнік Григорій Миколайович 

д.е.н., проф., академік НААН, ВНАУ (м. Вінниця)

Заступник головного редактора: Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

д.т.н., проф., ВНТУ (м. Вінниця)

Заступник головного редактора: Ловейкін Вячеслав Сергійович 

д.т.н., проф., НУБіП України (м. Київ)

Відповідальний секретар: Солона Олена Василівна

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Редколегія повний список

Вид видання: журнал

Тип видання: науковий

Статус видання: вітчизняне

Рік заснування: 

Періодичність: 4 рази на рік

Обсяг: 18,75 ум. друк. ар.

Мова видання: (змішаними мовами) українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна, зарубіжна, професорсько-викладацький склад, науковці, підприємці.

Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328.

Журнал “Вібрації в техніці та технологіях” включений в “Каталог періодичних видань України”.

Передплата на журнал може бути оформлена в кожному відділенні зв’язку. Передплатний індекс – 99720.

 

 

History of journal:

Журнал "Аграрна наука та харчові технології" виник впвапа ап впвап