logo

Agrarian Science and Food Technologies

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Правила рецензування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних народногосподарських проблем та завдань. 

Відповідно до редакційної політики журналу, процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення цієї вимоги можливе лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Рецензії засвідчуються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент. Рецензія повинна бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, наукового ступеня і вченого звання. Відповідальний секретар протягом 7 днів повідомляє авторів про одержання статті, визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення й направляє її на рецензування члену редакційної колегії, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Строк рецензування для максимально оперативної публікації статті  до 5 днів. 

Рецензія має бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, наукового ступеня і вченого звання. У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового журналу «Аграрна наука та харчові технології».