Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 5 (99) Том 2

Мазуренко М.О., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. - Перегляд

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ІНТЕРМІКС НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ФАЗОВОЇ ГОДІВЛІ (c.3–11)

Гончарук Н.М. - Перегляд

БВМД У РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.12–17)

Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. - Перегляд

ВПЛИВ РАЦІОНІВ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЛАСНИХ КОРМОВИХ РЕСУРСІВ НА ЕНЕРГІЮ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ХУДОБИ М’ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ В ПІДСИСНИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ПЕРЕДГІРСЬКОЇ ЗОНИ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ (c.18–32)

Овсієнко С.М. - Перегляд

БІОЛОГІЧНИЙ КОНСЕРВАН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДІЙНИХ КОРІВ ЗА КОНСЕРВУВАННЯ ВОЛОГОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ (c.33–39)

Постернак Л.І. - Перегляд

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ РІЗНИХ СОРТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАЗИ РОЗВИТКУ ТА УКОСУ (c.40–53)

Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. - Перегляд

КРИТЕРІЇ БАЛАНСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ КОРІВ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ МОЛОКА І ОБМІННИМИ ПРОЦЕСАМИ (c.54–62)

Бабік Н.П. - Перегляд

ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ НАДОЮ ЇХ МАТЕРІВ (c.63–70)

Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. - Перегляд

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА ПОМЕСНЫХ ТЕЛЯТ НА ИХ МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСНОГО СЫРЬЯ (c.71–78)

Добронецька В.О. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ПЛЕМІННОГО ЯДРА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА (c.79–86)

Кучерявий В.П., Разанов О.С. - Перегляд

ВПЛИВ ІНВЕРТОВАНОГО СИРОПУ НА РОЗВИТОК БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ (c.87–92)

Лихач А.В. - Перегляд

ПОСТНАТАЛЬНІ ЕТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОРОСЯТ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ПРОДУКТИВНІСТЮ (c.93–100)

Прудніков В.Г., Колісник О.І., Боднарчук І. М. - Перегляд

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТУШ ТЕЛИЦЬ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ ЦІЛОРІЧНОМУ ВИГУЛЬНОМУ УТРИМАННІ (c.101–106)

Ставецька Р.В., Динько Ю.П. - Перегляд

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ НА РІСТ ТЕЛИЦЬ, ТИП КОНСТИТУЦІЇ І МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ (c.107–116)

Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. - Перегляд

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ, УМОВ УТРИМАННЯ ТА ОДЕРЖАННЯ ДОДАТКОВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ВІД ЧИСТОПОРІДНИХ І ПОМІСНИХ БИЧКІВ (c.117–125)

Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. - Перегляд

РИНОК М’ЯСА ПТИЦІ. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОБРОБКИ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ (c.126–138)

Дуржинська О.О. - Перегляд

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ – ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЧИННИКІВ ЗДОРОВ’Я (c.139–147)

Novgorodska N.V. - Перегляд

RESEARCH OF SAUSAGES WITH PROTEIN FATTY EMULSION EFFECT ON THEIR QUALITY AND SAFETY (c.148–154)

Пасічний В.М., Хорунжа Т.О., Логвиненко Н.П. - Перегляд

СОСИСКИ КОНСЕРВОВАНІ, З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ГЕМОВОГО ЗАЛІЗА (c.155–161)

Страшинський І.М., Вернигора О.О., Мігаль А.Ю. - Перегляд

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСОМІСТКИХ КОНСЕРВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НУТУ (c.162–167)

Зубрицький Д.О., Пчелінська Л.В., Марінічева К.В. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДВОДНИХ БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МОРСЬКИХ ССАВЦІВ (c.168–173)

Стась М.М. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ МІНІ-УЗВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КОРОПА З МЕТОЮ ЗАРИБЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА (c.174–182)

Барило Є.О. - Перегляд

АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ У М’ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ ДВОЛІТОК ФОРЕЛІ (c.183–189)