Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 5 (99) Том 1

Скоромна О.І., Красносельська М.П. - Перегляд

ОТРИМАННЯ ВИСОКОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК БАЛАНСУВАННЯ ЗА ЛІЗИНОМ І МЕТІОНІНОМ ЇХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ (c.3–10)

Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ РІЗНОГО ВИРОБНИЦТВА (c.11–16)

Кирилів Б.Я. - Перегляд

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ У ПЕРЕПЕЛІВ (c.17–22)

Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. - Перегляд

БАЛАНСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СВИНЕЙ (c.23–29)

Дмитрук І.В., Суховуха С.М. - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ (c.30–37)

Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. - Перегляд

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ ПІДДОСЛІДНИХ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ КОРМОВИХ ДОБАВОК (c.38–45)

Разанова О. П. - Перегляд

ВПЛИВ АПІВІТУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БДЖІЛ ТА МАСУ РЕКТУМУ (c.46–52)

Баркарь Є.В., Льотка Г.І. - Перегляд

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДБОРУ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ (c.53–59)

Варпіховський Р.Л. - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ УТРИМАННЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ТА НЕТЕЛІВ (c.60–66)

Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. - Перегляд

ДАРВІНІЗМ: ІСТОРІЯ І РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА (c.67–73)

Ковальський Ю.В., Федорович В.В., Дружбяк А. Й. - Перегляд

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ЗИМІВЛІ ТА СИЛИ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОБОЧИХ ОСОБИН (c.74–80)

Ладика В.І., Хмельничий Л.М. - Перегляд

СЕЛЕКЦІЯ КОРІВ ЗА ТИПОМ В АСПЕКТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ БУРОЇ ХУДОБИ (c.81–87)

Луценко М.М., Галай О.Ю. - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ТИПУ "КАРУСЕЛЬ" (c.88–94)

Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. - Перегляд

ВІДБІР КОРІВ ЗА РІВНЯМИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІМІТІВ ВИРОБНИЧИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ (c.95–101)

Шабля В.П., Задорожна І.Ю., Шабля П.В. - Перегляд

ПРОЯВ ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З СЕЗОННІСТЮ ТЕХНОЛОГІЇ (c.102–108)

Мерзлов С.В., Вовкогон А.Г. - Перегляд

ПОКАЗНИКИ СОРБЦІЇ НОСІЇВ – ПЕКТИНУ ТА КРОХМАЛЮ (c.109–114)

Клибанівський Я.В. - Перегляд

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ СТРЕСІ (c.115–120)

Олійник Н.А., Швець О.І. - Перегляд

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ (c.121–127)

Соломон А. М., Бондар М. М. - Перегляд

ЗАКВАШУВАЛЬНІ КУЛЬТУРИ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (c.128–135)

Farionik T.V. - Перегляд

ANALYSIS OF THE INFANT MILK ASSUMPTION FOR PRODUCTION OF SOLID CROPS (c.136–141)

Маренков О.М. - Перегляд

БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІМІТІВ ВИЛОВУ РИБИ У ЗАПОРІЗЬКОМУ (ДНІПРОВСЬКОМУ) ВОДОСХОВИЩІ НА 2018 РІК (c.142–152)