Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 4 (98)

Седіло Г.М.,, Вовк С.О.,, Петришин М.А, Хомик М.М - Перегляд

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ І ДЖЕРЕЛА ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ ЛАКТУЮЧИХ ВІВЦЕМАТОК (c.3–8)

Горчанок А.В., Онищенко Л.С. - Перегляд

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ СМАРТАМІН НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (c.9–18)

Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ ІНТЕРМІКС ЗА ФАЗОВОЇ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.19–27)

Данчук В.В., Токарчук Т.С. - Перегляд

ВМІСТ ЦИНКУ ТА КОБАЛЬТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НАНОПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНА Е, Zn, Fe i Ge (c.28–33)

Кучерявий В.П., Бойчук В.М. - Перегляд

ПОКАЗНИКИ КРОВІ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ (c.34–40)

Мерзлов С.В., Король-Безпала Л.П. - Перегляд

ПОРІВНЯННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ НАТИВНОГО І ДРІЖОВАНОГО ШРОТІВ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЛИЧИНКИ CHIRONOMUS (c.41–46)

Мисенко О.О., Марчак Т.В., Маслоїд А.П. - Перегляд

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ (c.47–53)

Овсієнко С.М., Гуцол Н.В. - Перегляд

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ МЕЛЯСИ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМІВ РАЦІОНУ ТА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В РУБЦІ ЖУЙНИХ ТВАРИН (c.54–63)

Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. - Перегляд

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ БМВД ІНТЕРМІКС НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ І ОБМІН АЗОТУ У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.64–70)

Польовий Л.В., Добронецька В.О. - Перегляд

ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ПАСОВИЩНОЇ ГОДІВЛІ НАДРЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З ВРАХУВАННЯМ ПІДГОДІВЛІ КОНЦЕНТРАТАМИ ТА МІНЕРАЛЬНОЮ ДОБАВКОЮ (c.71–77)

Сироватко К.М., Курнаєв О.М. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛЮЦЕРНО-СУДАНКОВОГО СИЛОСУ, ЗАГОТОВЛЕНОГО З БІОЛОГІЧНИМ КОНСЕРВАНТОМ (c.78–83)

Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. - Перегляд

НОВІ ПРИНЦИПИ БАЛАНСУВАННЯ ПОТРЕБИ НАТРІЮ І KАЛІЮ В РАЦІОНАХ ДІЙНИХ КОРІВ (c.84–91)

Трачук Е. Г. - Перегляд

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИШЕЧНИКА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ (c.100–105)

Chudak R.А., Vozniuk О.І., Podolian J.М. - Перегляд

THE EFFICIENT USAGE OF FODDER FOR BROILER CHICKENS FEEDING UNDER THE ACTION OF CHELATED COMPLEX OF MANGANESE (c.106–111)

Баркарь Є.В., Льотка Г.І. - Перегляд

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СПАДКОВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОСТУ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ (c.112–119)

Варпіховський Р.Л. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТОВАРНО-МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ ХУДОБИ (c.120–128)

Горячий В.А. - Перегляд

БІОРЕЗОНАНСНА АПІТЕРАПІЯ – НОВИЙ НАПРЯМОК ЦІЛЮЩОГО ВИКОРИСТАННЯ БДЖІЛ (c.129–135)

Жуковська Т.С. - Перегляд

ПРОБЛЕМА БДЖІЛЬНИЦТВА В НАШ ЧАС (c.136–141)

Зотько М.О. - Перегляд

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ (c.142–151)

Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. - Перегляд

НОВА ПОПУЛЯЦІЯ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (c.152–170)

Косіор Л.Т., Пірова Л.В., Ластовська І.О. - Перегляд

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ МОЛОКОВИВЕДЕННЯ У КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ (c.171–174)

Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. - Перегляд

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТВАРИННИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (c.175–184)

Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. - Перегляд

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИГУЛЬНО-ГОДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА КУЛЬТУРНИХ ПАСОВИЩ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА ВІД КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ (c.185–189)

Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. - Перегляд

ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПІДСИСНОГО ПЕРІОДУ (c.190–197)

Рубан С.Ю., Федота О.М., Перекрестова Г.В. - Перегляд

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУРИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ (c.198–208)

Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. - Перегляд

АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (c.209–217)

Яремчук О.С. - Перегляд

ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ НАДРЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ НА ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (c.218–226)

Мерзлов С.В., Вовкогон А.Г. - Перегляд

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНОГО ЖЕЛАТИНУ ЯК ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ НА ОРГАНІЗМ БІЛИХ МИШЕЙ (c.227–232)

Соломон А.М., Потерлевич Н.Ф. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ (c.241–246)

Фаріонік Т.В., Балух Н.М., Трачук Є.Г. - Перегляд

ГРУНТ, ЯК ФАКТОР ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРУНТУ) (c.247–251)

Мушит С.О. - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕРЕСТИНУ, ЯК СТИМУЛЯТОРА НЕРЕСТОВОГО СТАНУ ПЛІДНИКІВ БІЛОГО АМУРА (c.252–255)

Бондаренко В.В., Вигівська А.О. - Перегляд

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ШПИКУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БВМД «МІНАКТИВІТ» (c.256–263)

Каряка В.В. - Перегляд

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ГІБРИДНИХ КНУРІВ (c.264–268)