Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 3 (97)

Антоненко П.П., Ковальова І.В., Чорний М.В., Гарнаженко Ю.А. - Перегляд

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА ВПЛИВУ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ ТА КОРМОВИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ (c.3–10)

Бегма Н.А. - Перегляд

ВПЛИВ СОРБЕНТУ НА ПОКАЗНИКИ РОСТУ І РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ (c.11–18)

Бомко В.С., Баранюк О.М. - Перегляд

ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ КУПРУМУ НА ДИНАМІКУ ЖИВОЇ МАСИ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ (c.19–24)

Бурлака В.А., Мамченко В.Ю. - Перегляд

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МІНЕРАЛЬНИЙ МОДУЛЯТОР ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ У СВИНОМАТОК (c.25–31)

Дмитрук І.В. - Перегляд

РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ БДЖОЛИННИХ СІМЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І ПРОБІОТИКІВ (c.32–37)

Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. - Перегляд

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД, ТИПІВ І ЇХ ПОМІСЕЙ ЖУЙНИХ ПРИ СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ ГОДІВЛІ В УМОВАХ РЕГІОНУ БУКОВИНИ (c.38–51)

Карунський О.Й., Ніколенко І.В. - Перегляд

ВПЛИВ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ЛІЗОЦИМ» НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ (c.52–58)

Карунський О.Й., Севастьянов О.В. - Перегляд

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ “КЛЕРІЗИМ ГРАНУЛЬОВАНИЙ” В ГОДІВЛІ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК (c.59–67)

Кирилів Б.Я - Перегляд

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА АКТИВНІСТЬ ТРАВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ КАЧЕНЯТ-БРОЙЛЕРІВ (c.68–73)

Mysenko O.O. - Перегляд

MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF CARCASSES, QUALITY OF MEAT AND FAT OF PIGS AT FEEDING ENZYMATIC PREPARATION (c.74–82)

Огороднічук Г.М., Огороднічук І.О. - Перегляд

ЯКІСТЬ М’ЯСА І ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ КОРМОВИХ ДОБАВОК (c.83–89)

Отченашко В.В., Бучковська К.Д., Югай К.Д., Лисенко Г.Л. - Перегляд

ВПЛИВ ВВЕДЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ У ГРАНУЛЬОВАНИЙ КОРМ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКІВ (c.90–97)

Радчиков В.Ф., Цай В.П., Кот А.Н., Шарейко Н.А. - Перегляд

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН РАЗНЫХ ДОЗ СЕЛЕНА (c.98–105)

Чернадчук М.М. - Перегляд

ВПЛИВ BYPASS СОЇ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (c.106–112)

Бабік Н.П., Федорович Є.І., Федорович В.В. - Перегляд

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОВІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ (c.113–123)

Брюхачова І.Д., Костенко В.І. - Перегляд

ХАРАКТЕР ВІДВІДУВАННЯ ДОЇЛЬНОГО РОБОТА КОРОВАМИ РІЗНОГО ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ (c.124–128)

Вербельчук С.П., Кривий М.М., Васенков Г.І., Вербельчук Т.В. - Перегляд

БІОЦЕНОЗИ ЛІСУ ТА ЇХ МЕДОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ НА ПОЛІССІ ЖИТОМИРЩИНИ (c.129–140)

Вечеря Ю.О., Прокопенко Н.П. - Перегляд

ОЦІНКА РЕЖИМІВ ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ, СОРТОВАНИХ ЗА МАСОЮ (c.141–146)

Колісник О.І., Прудніков В.Г., Боднарчук І.М. - Перегляд

ДИНАМІКА М`ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕЛИЦЬ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ (c.147–151)

Кузів М.І. - Перегляд

ВПЛИВ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ (c.152–158)

Кучер Д.М., Кочук-Ященко О.А., Слюсар М.В. - Перегляд

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИМ’Я ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД (c.159–165)

Лихач А.В. - Перегляд

ЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОСТИХ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ (c.166–172)

Повозніков М.Г., Адамчук Л.О., Ґондова М. - Перегляд

СИТУАЦІЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ (c.173–183)

Польовий Л.В., Добронецька В.О. - Перегляд

М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ (c.184–189)

Портной А.И. - Перегляд

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ КОРОВ (c.190–197)

Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. - Перегляд

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ УКРАЇНСЬКОГО МЕДУ (c.198–205)

Рубан С.Ю., Федота О.М., Мітіогло Л.В., Тижненко Т.В. - Перегляд

ОЦІНКА ВПЛИВУ АМІНОКІСЛОТНОГО ОБМІНУ НА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ КОРІВ (c.206–212)

Федорович Є.І., Пославська Ю.В., Боднар П.В. - Перегляд

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ (c.213–223)

Цуканова М.О., Криворучко Ю.І., Федяєв В.А. - Перегляд

КЛІНІКО – ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕЛИЦЬ ЗНАМ`ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М`ЯСНОЇ ПОРОДИ (c.224–228)

Вовкогон А.Г., Мерзлов С.В. - Перегляд

СОРБЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ МОДИФІКОВАНОГО І НАТИВНОГО ЖЕЛАТИНУ ЯК НОСІЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ЗАКВАСОК (c.229–234)

Копилова К.В., Вербицький С.Б. - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЇ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН (c.235–241)

Тімченко О.В. - Перегляд

ВІРУЛЕНТНІСТЬ КУЛЬТУР ST. AUREUS, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ СИРОГО МОЛОКА (c.242–248)

Шведюк Д.А., Пасічний В.М., Радзієвська І.Г. - Перегляд

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ НА ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАПІВФАБРИКАТІВ З М’ЯСА ПТИЦІ (c.249–257)

Портная Т.В. - Перегляд

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ ДОИНКУБАЦИИ ИКРЫ НА РАЗВИТИЕ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (c.258–267)

Мельник М.О. - Перегляд

ВПЛИВ НОВОГО ПРЕБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК (c.268–274)