Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 2 (96)

Півторак Я.І., Бобель І.Ю. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ “ALLER AQUA” У ГОДІВЛІ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ В ПП «ЗАХІДНА РИБНА КОМПАНІЯ» (c.3–9)

Гноєвий В.І., Гноєвий І.В., Котець Г.І., Пастухов В.І. - Перегляд

ПРОДУКТИВНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗЯНО-СОЄВИХ СУМІШОК НА СИЛОС (c.10–16)

Гончарова І.І. - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕР`ЄРУ ТЕЛИЦЬ М`ЯСНИХ ПОРІД ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ГОДІВЛІ (c.17–22)

Гуцол А.В., Білявцева В.В., Гуцол Н.В. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ БВМД «ЕНЕРВІК» ЗА ФАЗОВОЇ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ МАЛОІНГРЕДІЄНТНОМУ ЗЕРНОВОМУ РАЦІОНІ (c.23–30)

Курнаєв О.М., Сироватко К.М. - Перегляд

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ СІНАЖУ З ЛЮЦЕРНИ, ЗАГОТОВЛЕНОГО ЗА РУЛОННОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ З РІЗНИМИ КОНСЕРВАНТАМИ (c.31–38)

Надаринская М.А., Голушко О.Г., Хорушкин В.В. - Перегляд

КОРРЕКЦИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ГРИБА FUSARIUM SAMBICIUM (c.39–48)

Непорочна О.Т. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗГОДОВУВАННЯ КУРКАМ-НЕСУЧКАМ РІЗНИХ ВИДІВ МАКУХ І ШРОТІВ (c.49–55)

Овсієнко С.М. - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОЇ ДІЇ КОНСЕРВОВАНОГО І СУХОГО ЗЕРНА СОРГО В ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ДІЙНИХ КОРІВ (c.56–66)

Orischuk O.S., Tsap S.V., Ruban N.O., Khmeleva E. - Перегляд

USE OF FEED ADDITIVES ON THE PALM FAT BASE IN FEEDING OF LAYING HENS (c.67–72)

Перекрестова Г.В., Піщан І.С. - Перегляд

ПОВНОРАЦІОННА КОРМОСУМІШ ГОДІВЛІ КОРІВ ПОЛІГЕНЕТИЧНОГО СТАДА ЗА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА (c.73–82)

Блайда І.М., Півторак Я.І. - Перегляд

ПРОБІОКОРМОДОБАВКА «ПРОПІГплв» – ДІЯ НА ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ РЕМОНТНИХ СВИНОК (c.83–91)

Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. - Перегляд

РОЛЬ ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ БАШТАННИХ У ГОДІВЛІ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ (c.92–98)

Сметаніна О.В., Ібатуллін І.І., Бомко В.С. - Перегляд

ВПЛИВ ПРЕМІКСІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОХЕЛАТІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (c.99–104)

Ускова Л.М. - Перегляд

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ ІЗ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ СОЇ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ У ПОРОСЯТ (c.105–110)

Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л. П. - Перегляд

БАЛАНС МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ (c.111–117)

Чудак Р.А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. - Перегляд

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА СВИНЕЙ ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «БЕТАЇН» (c.118–124)

Юлевич О.І., Дехтяр Ю.Ф. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗОВАНИХ МОНОРАЦІОНІВ В ГОДІВЛІ КОРІВ (c.125–132)

Войтенко С.Л., Вишневський Л.В. - Перегляд

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СВИНЕЙ ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ ТА ДОВЖИНОЮ ТУЛУБУ (c.133–141)

Гиоргадзе А.А., Кучерявый В.П., Барвенашвили М.В. - Перегляд

ИНТРОДУКЦИЯ В ПОМОЩЬ СОХРАНЕНИИ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЕЁ МЯСА (c.142–146)

Гиоргадзе А.А. - Перегляд

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА ГРУЗИИ И ОХОТНИЧЬЯ ФАУНА (c.147–152)

Голубенко Т.Л. - Перегляд

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА АБЕРДИН-АНГУС Х ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ И ШАРОЛЕЗСКИХ ТЕЛЯТ ВЫРАЩЕННЫХ ПО СИСТЕМЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА «КОРОВА-ТЕЛЕНОК» (c.153–158)

Іванов І.А. - Перегляд

ФЕНОТИПОВА КОНСОЛІДАЦІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ МОЛОДНЯКУ МОЛОЧНИХ ПОРІД (c.159–164)

Каратєєва О.І., - Перегляд

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ТИПІВ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ НАСТУПНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ (c.165–171)

Карлова Л.В., Лесновська О.В. - Перегляд

АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПЕРВІСТОК ІЗ РІЗНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ЇХ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (c.172–179)

Леппа А.Л., Федяєв В.А., Лисенко Г.Л. - Перегляд

ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ДРІБНОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (c.180–185)

Лобан Н.А. - Перегляд

АССОЦИАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД ПО КОМПЛЕКСУ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ (c.186–198)

Пелехатий М.С., Піддубна Л.М., Кобернюк В.В., Гунтік Т.О. - Перегляд

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕБІГ ЛАКТАЦІЇ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ (c.199–205)

Підпала Т. В., Зайцев Є. М. - Перегляд

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ (c.206–211)

Повод М.Г., Луценко М.М., Іжболдіна О.О., Грищенко С.М. - Перегляд

ЯКІСТЬ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ ЯКІСТЬ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ (c.212–218)

Поліщук Т.В. - Перегляд

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОВЕДІНКИ ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЙНИХ КОРІВ (c.219–224)

Попова В.О., Коломієць Ю.В., Леппа А.Л. - Перегляд

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯСА ТВАРИН ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ ПОРОДИ (c.225–229)

Постернак Л.І. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОНЯРСТВА В УКРАЇНІ (c.230–236)

Прудніков В. Г., Васильєва Ю. О., Дидикіна А. І. - Перегляд

МАТЕРИНСЬКІ ЯКОСТІ КОРІВ М’ЯСНИХ ПОРІД (c.237–241)

Федяєва А.С. - Перегляд

ОЦІНКА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ (c.242–248)

Хмельничий Л.М., Вечорка В.В. - Перегляд

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ОЦІНКИ ЛІНІЙНИХ ОЗНАК ЕКСТЕР’ЄРУ (c.249–258)

Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. - Перегляд

ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ КОРІВ НА ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПОВІТРЯ У ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ ТА ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ (c.259–267)

Адамчук Л.О., Акульонок О.І., Бріндза Я. - Перегляд

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДУ В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ (c.268–277)

Зотько М.О. - Перегляд

СТАН ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА КОРМОВОЇ БАЗИ САНДРАКСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА (c.278–285)