Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 4 (103)

Кулик М.Ф., Дідоренко Т.О., Гончар Л.О., Ткаченко Т.Ю. - Перегляд

ДО ПИТАННЯ СИНТЕЗУ СЕЧОВИНИ В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ ПРИ РІЗНОМУ ВМІСТІ ЛІЗИНУ В СИРОМУ ПРОТЕЇНІ РАЦІОНУ (c.3–11)

Дмитрук І.В. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ (c.12–18)

Кривий М.М., Верес А.А. - Перегляд

ПИВНА ДРОБИНА В РАЦІОНАХ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ДЖЕРСЕЙСЬКОЇ ПОРОДИ СТАРШЕ 6-МІСЯЧНОГО ВІКУ (c.19–29)

Овсієнко С.М. - Перегляд

ЗЕРНО ТРИТИКАЛЕ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ (c.30–40)

Огороднічук Г.М. - Перегляд

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ «ПРОБІОЛ» НА РОЗВИТОК ТРАВНОЇ СИСТЕМИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ (c.41–48)

Тиш М.А., Марущак А.М., Шевчук І.І. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІННИКІВ МОЛОЧНИХ КОРМІВ У ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ (c.49–57)

Farionik Т.V., Boychuck V.М., Glavatchuk V.A. - Перегляд

USE OF CREAM COMPOUNDS (METHYONINE) OF COPPER IN RICE (c.58–64)

Мазур В.А., Яремчук О.С., Червань В.І. - Перегляд

ВПЛИВ УМОВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА ЙОГО ЯКІСНИЙ СКЛАД В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО КОНСОРЦІУМУ (c.65–73)

Броварський В.Д., Зотько М.О., Ткаченко О.П. - Перегляд

БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЕРГИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.74–82)

Варпіховський Р.Л. - Перегляд

ВПЛИВ РЕЖИМУ ДОЇННЯ НА СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ (c.83–89)

Добронецька В.О. - Перегляд

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОЧНОГО СТАДА ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО КОНСОРЦІУМУ (c.90–98)

Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В. - Перегляд

ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД ТА ЇХ ПОМІСЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛОРІЧНОЇ ОДНОТИПНОЇ ГОДІВЛІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯКІСНОЇ ТА ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПОКУТТЯ (c.99–117)

Поліщук Т.В. - Перегляд

МІНЛИВІСТЬ ЕТОЛОГІЧНИХ ОЗНАК КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ (c.118–129)

Разанова О.П., Голубенко Т.Л. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ЗА СТИМУЛЮЮЧОЇ ПІДГОДІВЛІ КОМПЛЕКСНИМИ ПРЕПАРАТАМИ (c.130–138)

Дишкант О.В., Радзиховський М.Л., ЛьоткаГ.І. - Перегляд

СЕЗОННА ОЦІНКА ЯКОСТІ М’ЯСА КРОЛІВ ПОРОДИ КАЛІФОРНІЙЦІ ТА ФЛАНЕРИ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВНО ЧИСТІЙ ТА ДРУГІЙ ЗОНІ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ (c.139–146)

Соломон А.М., Віштак І.В., Войціцька О.М., Бондар М.М. - Перегляд

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ (c.147–157)

Фаріонік Т.В. - Перегляд

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИХІНЕЛЬОЗУ У ПРОДУКТАХТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (c.158–167)

Шевчук Т.В., Красиленко Д.В. - Перегляд

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА КОРОВ’ЯЧОГО ЗА ЙОННООБМІННОЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ (c.168–175)

Бабков Я.І. - Перегляд

АМІНОКИСЛОТНИЙ ТА МІНЕРАЛЬНИЙ ВМІСТ ПЕЧІНКИ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ БЕТАЇН (c.176–182)