Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 2 (101)

Данченко О.О., Здоровцева Л.М., Данченко М.М., Рубан Г.В. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВІТАМІНУ Е НА АНТИОКСИДАНТНУ АКТИВНІСТЬ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ГУСЕЙ У ПЕРЕДЗАБІЙНОМУ ПЕРІОДІ (c.3–13)

Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. - Перегляд

ОБМІН КАЛІЮ У СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК (c.14–22)

Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕЛИЦЬ М’ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ В ГОДІВЛІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ РЕЦЕПТІВ РАЦІОНІВ В УМОВАХ БУКОВИНИ (c.23–33)

Кривий М.М., Жуковець О.І., Діхтяр О.О. - Перегляд

ОЦІНКА МЕДОНОСНИХ РЕСУРСІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА ОСНОВІ ЇХ ТИПОЛОГІЇ (c.34–43)

Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. - Перегляд

ЗМІЦНЕННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ДЛЯ БДЖІЛ ШЛЯХОМ ПОСІВУ ГОЛОВАТНЯ КРУГЛОГОЛОВОГО (c.44–51)

Мусіч О.І., Непорочна О.Т. - Перегляд

ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО СЕЛЕНУ НА ХІМІЧНИЙ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ГРУДНИХ М’ЯЗІВ КУРЕЙ-НЕСУЧОК (c.52–60)

Овсієнко С.М. - Перегляд

БАГАТОРІЧНІ БОБОВІ І ЗЛАКОВІ ТРАВИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЗАГОТІВЛІ ЯКІСНОГО СИЛОСУ (c.61–69)

Постернак Л.І. - Перегляд

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ РІЗНИХ СОРТІВ У ОКРЕМІ ФАЗИ РОЗВИТКУ (c.70–80)

Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. - Перегляд

ВПЛИВ СУХОГО «ЕКСТРАКТУ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ» НА СКЛАД ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ (c.81–89)

Гуцол Н.В. - Перегляд

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА КОРІВ У ГОСПОДАРСТВІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.90–100)

Дідківський А.М., Кобернюк В.В., Кучер Д.М. - Перегляд

ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ КОРІВ БІЛОГОЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ВИРОБНИЧИХ ТИПІВ (c.101–109)

Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. - Перегляд

МОДЕЛЮВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ Б. ГОМПЕРТЦА (c.110–119)

Сусол Р.Л., Кірович Н.О., Ясько В.М. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ БУГАЙЦІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ (c.120–129)

Костенко С.О. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОМУ СВИНІ СВІЙСЬКОЇ (c.130–141)

Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВАРОАТОЗУ БДЖІЛ (c.142–149)

Шаран М.М., Гримак Х.М. - Перегляд

СТАТЕВА АКТИВНІСТЬ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ М’ЯСНИХ ПОРІД У РІЗНІ ПЕРІОДИ СЕЗОННОЇ АКТИВНОСТІ (c.150–158)

Копилова К.В., Вербицький С.Б. - Перегляд

НОВІТНІ РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (c.159–171)

Пасічний В.М., Гармаш Д.В. - Перегляд

ТЕХНОЛОГІЯ КОВБАС КРОВ’ЯНИХ КОНСЕРВОВАНИХ (c.172–179)

Чернюшок О.А., Кочубей-Литвиненко О.В. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ ЗБАГАЧЕНОЇ MАГНІЄМ ТА MАРГАНЦЕМ У ВИРОБНИЦТВІ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ (c.180–187)

Будяк Р.В., Шуляк О.О., Тузова С.Д. - Перегляд

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЕТЕРИФІКОВАНИХ ПЕКТИНІВ В СУЧАСНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ (c.188–197)

Zotko М.О. - Перегляд

FOUNDATION AND CALCULATION OF THE FISH SEEDING DENSITY FOR SPECIAL COMMODITY FISHERIES CREATION (c.198–208)

Дерен В.П. - Перегляд

ОБРОБКА МОЛОЧНО-ДОЇЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ОЗОНАТОРОМ (c.209–215)

Каряка В.В. - Перегляд

ПАРАМЕТРИ ОПТИМІЗАЦІЇ УТРИМАННЯ ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ (c.216–221)

Лісова Н.М. - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ БИЧКІВ І ТЕЛИЧОК РІЗНИХ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ (c.222–230)