Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 4 (103)

Бомко В.С., Сломчинський М.М., Чернявський О.О., Редька А.І. - Перегляд

АБСОЛЮТНИЙ ПРИРІСТ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ ЗМІШАНОЛІГАНДНИМ КОПЛЕКСОМ ЦИНКУ (c.3–10)

Скоромна О. І. - Перегляд

ВПЛИВ СИРОЇ КЛІТКОВИНИ В КОРМАХ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (c.11–22)

Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНСЕРВАНТІВ ПРИ СИЛОСУВАННІ КОРМІВ (c.23–30)

Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. - Перегляд

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ КОББ-500 ЗА ДІЇ НОВОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ (c.31–37)

Бомко В.С., Чернявський О.О., Подхалюзіна О.М. - Перегляд

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.38–46)

Повод М.Г., Михалко О.Г., Вдовіченко Ю.В., Нечмілов В.М. - Перегляд

МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОГО ТИПУ ГОДІВЛІ, ТРИВАЛОСТІ УТРИМАННЯ НА ДОРОЩУВАНІ ТА ПЕРЕДЗАБІЙНОЇ ЖИВОЇ МАСИ (c.47–55)

Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. - Перегляд

ВПЛИВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПРЕПАРАТУ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ (c.56–64)

Постернак Л.І. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ВІВЦЯМИ АЗОТУ ПРОТЕЇНУ ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ СОРТУ, УКОСУ ТА ФАЗИ РОЗВИТКУ (c.65–74)

Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. - Перегляд

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ СИРОВИНИ ТА ДОЗ КОНСЕРВАНТУ ЛІТОСИЛ ПЛЮС НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЦІННІСТЬ СИЛОСУ (c.75–85)

Гиоргадзе А.А., Барвенашвили М.В. - Перегляд

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ГРУЗИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ФОНЕ НЕКОТОРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МИРОВОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА (c.86–93)

Варпіховський Р.Л. - Перегляд

ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТУ ТА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕЛИЧОК І НЕТЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ (c.94–100)

Галімов С.М. - Перегляд

ВПЛИВ МОЦІОНУ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ (c.101–108)

Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПЛЕМІННИХ СТАД НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СИМЕНТАЛІВ НА БУКОВИНІ (c.109–123)

Луценко М.М., Борщ О.В., Борщ О.О. - Перегляд

МІЦНІСТЬ КОПИТНОГО РОГУ У КОРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД ТА ЇХНІХ ПОМІСЕЙ ІЗ ШВІЦЬКОЮ ТА МОНБЕЛЬЯРДСЬКОЮ ПОРОДАМИ (c.124–130)

Соболєв О.І., Льотка Г.І. - Перегляд

ЗАБІЙНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ГУСЕНЯТ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ГЕРМАНІЮ У КОМБІКОРМАХ (c.131–142)

Вовкогон А.Г. - Перегляд

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ СТРЕПТОМІЦИНУ У МОЛОЦІ НА ДІЮ ЗАКВАСКИ СТРЕПТОСАНУ (c.143–151)

Мерзлов С.В., Білий В.Ю. - Перегляд

ПОКАЗНИКИ ЗГОРТАННЯ МОЛОКА ЗА ДІЇ РІЗНИХ СИЧУЖНИХ ФЕРМЕНТІВ (c.152–158)

Новгородська Н.В. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ КЛІТКОВИНИ У М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТАХ (c.159–167)

Solomon A.M., Bondar M.M. - Перегляд

FERMENTED DESSERTS OF FUNCTIONAL PURPOSE USING VEGETABLE FILLERS (c.168–179)

Фіалковська Л.В. - Перегляд

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ І РЕЦЕПТУР НАПОЇВ З СИРОВАТКИ ДЛЯ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ (c.180–187)

Вугляр В.С. - Перегляд

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ БІЛКОВО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ «ЕФІПРОТ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.188–194)