Аграрна наука та харчові технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 1 (100)

Седіло В.М., Вовк С.О., Петришин М.А., Хомик М.М. - Перегляд

РІСТ І РОЗВИТОК ЯРОК ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕНЕРГІЇ В РАЦІОНІ (c.3–11)

Мазуренко М.О., Гуцол Н.В. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЛКОВО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ ПРИ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ (c.12–20)

Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. - Перегляд

РІСТ І РОЗВИТОК БРОЙЛЕРІВ ЗА УВЕДЕННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ (c.21–26)

Паладійчук О.Р. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ І МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ БИЧКІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЇМ МОДИФІКОВАНОЇ БРАГИ (c.27–34)

Сироватко К.М. - Перегляд

ВПЛИВ БІЛКОВО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН РАЦІОНІВ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.35–41)

Фаріонік Т. В. - Перегляд

ЕРИТРОПОЕЗ, ОБМІН БІЛКІВ КРОВІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ЗА МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ КОРЕКЦІЇ ЇХ РАЦІОНІВ (c.42–47)

Зотько М.О. - Перегляд

ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (c.48–56)

Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. - Перегляд

НОВА СТВОРЮВАНА МОЛОЧНА ХУДОБА НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ НА ФЕРМАХ БУКОВИНИ (c.57–70)

Льотка Г.І., Добронецька В.О. - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЯЛОВИЧИНИ ТВАРИН РІЗНИХ ПОРІД (c.71–78)

Петрова О.І., Попсуй В.В., Корж О.В., Опара В.О. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНЕТИЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ (c.79–85)

Петрушко М.П., Кабасова І.О. - Перегляд

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ КОНЕЙ ГРУПИ КОНКУРУ (c.86–92)

Берник І.М., Соломон А.М., Шуляк О.О. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ БІЛКОВИХ ДОБАВОК У ВИРОБНИЦТВІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ (c.93–100)

Вовкогон А.Г. - Перегляд

ВСТАНОВЛЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ПЕКТИНУ (c.101–106)

Мерзлов С.В., Андрійчук А.В., Зоценко В.М., Король-Бепала Л.П. - Перегляд

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЛИЧИНОК CHIRONOMUS ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ПАСТЕРИЗАЦІЇ (c.107–115)

Новгородська Н.О. - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ СВИНИНИ З ОЗНАКАМИ PSE ТА DFD У КОВБАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ (c.116–122)

Фіалковська Л.В. - Перегляд

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУР ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СПРЕДІВ (c.123–129)

Гуцол А.В., Мисенко О.О. - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВЕДЕННЯ КОРОПА НА БАЗІ ГОСПОДАРСТВА ДП «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» (c.130–136)

Honchar L.A. - Перегляд

ENERGY ASSESSMENT OF MEAT PRODUCTIVITY IN NON-BREED BULL CALVES OF UKRAINIAN BLACK-SPECKLED DAIRY BREED (c.137–145)

Коваль І.В. - Перегляд

ТІЛОБУДОВА ЧИСТОПОРІДНИХ ТА ПОМІСНИХ БИЧКІВ І ТЕЛИЧОК ЗА РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ (c.146–153)

Федяєва А.С. - Перегляд

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДУ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (c.154–160)

Циганчук О.Б. - Перегляд

РЕАКЦІЯ СТРУКТУР ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ НА ЗГОДОВУВАННЯ ПРЕБІОТИКУ (c.161–168)