logo

Agrarian Science and Food Technologies

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1

Published: 2019.11.21
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
У випуску цього номера журналу "Аграрна наука та технології", опраропаирапи

Read about journal

About journal

Topics of the journal:

Журнал "Аграрна наука та харчові технології" містить у собі матеріали, які присвячені наступним питанням:

- годівля тварин та технологія кормів;

- сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин;

- безпека продуктів харчування та технологія переробки продовольчої сировини;

- водні біоресурси і аквакультура.

Key information:
ISSN (print): 2616-728X
DOI: -------

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації: 

Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет, (ЄДРПОУ 00497236), Академія сільськогосподарських наук Грузії

Головний редактор: Мазур Віктор Анатолійович

к. с.-г. н, доцент ВНАУ (м. Вінниця)

Заступник головного редактора: Алексідзе Гурам Миколайович,

д. б. н., академік Академії с.-г. наук Грузії;

Заступник головного редактора: Яремчук Олександр Степанович,

д. с.-г. н., професор, ВНАУ (м. Вінниця)

Відповідальний секретар: Казьмірук Лариса Василівна,

к. с.-г. н., доцент, ВНАУ (м. Вінниця)

Редколегія повний список

Редакційна колегія

Мазур Віктор Анатолійович, к. с.-г. наук, доцент ВНАУ (головний редактор);

Алексідзе Гурам Миколайович, д. б. н., академік Академії с.-г. наук Грузії (заступник головного редактора);

Яремчук Олександр Степанович, д. с.-г. н., професор ВНАУ (заступник головного редактора);

Члени редколегії:

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, д. с.-г. н., професор, академік, НУБіП;

Калетнік Григорій Миколайович, д. е. н., академік НААН України, ВНАУ 

Захаренко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, НУБіП;

Вашакідзе Арчіл Акакієвич, д. т. н., академік, національний координатор по електрифікації і автоматизації сільського господарства (Грузія);

Гіоргадзе Анатолій Анзорієвич, д. с.-г. н., Академія с.-г. наук Грузії;

Гриб Йосип Васильович, д. б. н., професор НУВГП,

Джапарідзе Гіві Галактіонович, д. е. н., академік, віце-президент Академії с.-г. наук Грузії;

Єресько Георгій Олексійович, д. т. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут продовольчих ресурсів,

Власенко Володимир Васильович, д. б. н., професор ВТЕІ;

Кулик Михайло Федорович, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, ВНАУ;

Кучерявий Віталій Петрович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

Лисенко Олександр Павлович, д. вет. н., професор НДІ експериментальної ветеринарії АН Білорусії (м. Мінськ);

Льотка Галина Іванівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;

Мазуренко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

Поліщук Галина Євгеніївна, д. т. н., доцент НУХТ,

Сичевський Микола Петрович, д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут продовольчих ресурсів,

Скоромна Оксана Іванівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;

Чагелішвілі Реваз Георгійович, д. с.-г. н., академік, національний координатор по лісівництву (Грузія);

Чудак Роман Андрійович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

Шейко Іван Павлович, д. с.-г. н., професор НДІ тваринництва АН Білорусії (м. Жодіно);

Казьмірук Лариса Василівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ (відповідальний секретар).

Вид видання: збірник

Тип видання: наукове

Статус видання: спільне

Рік заснування: 2015

Періодичність: від 1 до 5 разів на рік

Обсяг: від 4 до 10 ум.друк.арк. (формат видання А-4)

Мова видання: (змішаними мовами) українська, грузинська, російська, англійська

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна, зарубіжна наукові співробітники, викладачі вузів, аспіранти, студенти та фахівці сільського і рибного господарства та харчових виробництв

History of journal:

«Аграрна наука та харчові технології» заснований у 1994 році під назвою «Збірника наукових праць ВДАУ».

Згідно Постанови Президії ВАК України від 11 вересня 1997 року дане видання набуло статусу фахового, у якому дозволено публікувати основні результати дисертаційних досліджень за напрямками «Агрономія», «Зооінженерія» та «Економічні науки».

У 2001-2014 роках виходив під назвою «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету».

З 2015 року «Аграрна наука та харчові технології», внесено в оновлений перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських наук під назвою «Аграрна наука та харчові технології» (підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515).